daad

Is uw tijd beperkt? Geeft u een klus liever in handen van een expert?
Ook voor 'daad'werkelijke hulp kan u bij raad & daad vzw terecht.

administratief

hulp bij allerlei administratieve verplichtingen zoals ledenregister, openbaarmakingsverplichtingen bij griffie, UBO, GDPR

financieel

hulp bij de registratie van inkomsten en uitgaven in uw boekhouding, opmaak en neerlegging jaarrekening en begroting, belastingaangifte

communicatie

hulp bij uitvoerende communicatietaken zoals tekstredactie, beheer van website en sociale media